Solenergi från Malmö

Framtidens energikälla
Solceller...

Fördelarna med solceller

När du installerar solceller på ditt hus investerar du för framtiden, och ökar värdet på din fastighet.

Det är verkligen framtidens energikälla – billig och oändlig. Solcellssystem används idag för villor, lantbruk, större fastigheter och företagslokaler. Du kapar dina energikostnader och genererar en inkomst vid försäljning av överproduktion. Vi hjälper Er med allt, från ansökningar till myndigheter, elbolag till färdiginkopplat system.

Solpaneler blir allt mer populära och branschen blomstrar. Det finns många fördelar när det gäller solenergi. Inte konstigt att så många husägare väljer att bli gröna!

Solceller genom tiderna

Solceller började användas för att förse satelliter med ström redan på 1950-talet. Under 60- och 70-talet blev solceller ett konkurrens-kraftigt alternativ även på jorden, speciellt på platser där avståndet till elnätet är långt.
I Sverige började solceller användas till fyrar och nödtelefoner i fjällen under slutet av 1970-talet. Alla svenska fyrar drivs numera med solceller och det finns uppskattningsvis 20 000 fritidshus som får sin el med hjälp av solceller.

En fyr med solcellskraft - Solenergi från Malmö

Installerar man exempelvis en solcellsanläggning som har en nominell toppeffekt på 3 kWh bör man kunna producera 2 400 – 3 300 kWh sol-el under ett år.
Tyvärr finns ingen lättillgänglig statistik. Det är många olika faktorer som påverkar sol-el-produktion, exempelvis:
solinstrålningen där du bor
Väderstreck för installationen
Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar, horisont etc etc)
Tid med snötäckning
Nedsmutsning
Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten.

Solcells-anläggning i öknen - Solenergi från Malmö

Det vanligaste användningsområdet idag är att sätta solceller på villatak eller kontorstak. Då producerar man sin egen el, och behöver inte köpa in lika mycket från elnätet. Utomlands blir det allt vanligare att solceller används som stora elproduktionsanläggningar, med tusentals solcellsmoduler som står uppställda på ett fält eller i en öken.

Integrerade solceller i tak - Solenergi från Malmö

Här ser du ett exempel på ett integrerat solcells-system där man installerar solceller direkt mot taket i stället för på annan takbeläggning. Själva solcells-panelen monteras på en monteringsplatta. Detta för att få ett så tätt tak som möjligt.

Så här fungerar Solar Edge-systemet

https://www.facebook.com/soltekniksyd.se/videos/373874543163834/

Vad är SolarEdge?

  • Det bästa solenergi-system marknaden har att erbjuda idag.
  • Hög säkerhet vid installation, underhåll, brand och andra nödsituationer.
  • Inga förluster på grund av eventuell variation mellan panelernas prestanda eller vid skuggning från exempelvis träd, skorstenar, takkupor och smuts.
  • Till skillnad från en konventionell växelomriktare (inverter) kan man övervaka elproduktionen på varje solpanel via ett program som dessutom visualiserar panelernas verkliga placering på taket.
  • Om din anläggning inte fungerar optimalt får du larm via mail.
  • Du kan enkelt övervaka systemet via en dator eller en smartphone.
Solar Edge-systemet som vi använder
Skillnaden mot konventionella solcells-system